Thẻ liên quan: to-dinh-quang-an

Có 1 kết quả tìm kiếm

Bình Thuận: Lễ Bố tát, tụng giới kỳ đầu tiên trong mùa An cư Kiết hạ PL.2568 tại Tổ đình Quảng Ân