Thẻ liên quan: trang-nghiem-truy-niem-ni-truong-thich-nu-tam-hoa

Có 2 kết quả tìm kiếm

[Video] TP. HCM: Trang nghiêm truy niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa
TP.HCM: Trang nghiêm lễ truy niệm Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa