Thẻ liên quan: trien-lam-hien-vat-va-hinh-anh-cuoc-doi-va-dao-nghiep-cua-dai-lao-hoa-thuong-thich-tri-tinh

Có 1 kết quả tìm kiếm

[Video] Triển lãm hiện vật và hình ảnh cuộc đời và đạo nghiệp của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh