Thẻ liên quan: truong-lao-hoa-thuong-thich-hien-tu

Có 12 kết quả tìm kiếm

TP.HCM: Tưởng niệm chung thất trai tuần Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu
TP.HCM: Đức Pháp chủ quang lâm chùa Phật Học Xá Lợi thắp hương tưởng niệm lễ chung thất cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu
Bến Tre: Tưởng niệm tam thất cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu
[Video] Lễ truy niệm - Phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu nhập bảo tháp
[Video] HĐCM, HĐTS GHPGVN viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu
TP.HCM: Ban Trị sự GHPGVN quận 8 viếng tang Trưởng lão Hoà thượng Thích Hiển Tu
Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM và Hội đồng Trị sự phía Bắc viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu
TP.HCM: Cung thỉnh nhục nhân Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu nhập Kim quan
Trung ương Giáo hội Văn phòng 1 viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu
TP.HCM: Họp Ban Tổ chức Tang lễ Trưởng lão Hoà thượng Thích Hiển Tu
Giáo chỉ: Về việc tổ chức Tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN
Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN viên tịch