Thẻ liên quan: tt-hue

Có 7 kết quả tìm kiếm

[Video] TT-Huế: Lễ Húy nhật Tổ khai sơn chùa Từ Lâm
[Video] TT. Huế: Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2568 - DL.2024
[Video] TT-Huế: Chùa Từ Lâm khai mạc khóa tu mùa xuân dành cho Phật tử trẻ
[Video] TT-Huế: Khóa tu mùa đông “Hướng về nguồn cội” tại chùa Từ Lâm
[Video] TT-Huế: Hội thảo khoa học “Thiền phái Liễu Quán: Lịch sử hình thành và phát triển”
[Video] TT.Huế: Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư thăm và làm việc tại huyện A Lưới