Thẻ liên quan: tt-thich-quang-thanh

Có 3 kết quả tìm kiếm

Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM ký kết hợp tác với Phật học viện Viên Quang (Đài Loan)
Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM ký kết hợp tác đào tạo với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai
Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM chuẩn bị lễ Tổng kết Phật sự năm 2023 và triển khai phương hướng năm 2024