Thẻ liên quan: tuong-niem-lan-thu-26-co-hoa-thuong-thich-hue-sanh-vien-chu-to-dinh-giac-lam

Có 1 kết quả tìm kiếm

TP.HCM: Tưởng niệm lần thứ 26 cố Hòa thượng Thích Huệ Sanh, Viện chủ Tổ đình Giác Lâm