Thẻ liên quan: vinh-phuc

Có 6 kết quả tìm kiếm

[Video] Vĩnh Phúc: Chư Tăng, Phật tử chùa Sơn Cao kính mừng đại lễ Phật đản PL.2568
[Video] Vĩnh Phúc: Trang nghiêm lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư chùa Tích Sơn
[Video] Vĩnh Phúc: Khai mạc lễ hội di tích lịch sử quốc gia chùa Tích Sơn mùa Xuân năm 2024
[Video] Vĩnh Phúc: Lễ Hằng thuận tại chùa Tích Sơn
[Video] Vĩnh Phúc: Lễ khởi công động thổ xây dựng chùa Lương Câu
[Video] Vĩnh Phúc: Đêm Hội trăng rằm tại Chùa Tích Sơn