Thông tư: Hướng dẫn về tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giai đoạn 2023-2026

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ  -------------------- Số: 658/TT-HĐTS   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------  Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2023

THÔNG TƯ

Hướng dẫn tổ chức triển khai chương trình phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục, vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023 – 2026

 
                  Kính gửi:   - Ban, Viện Trung ương; - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố.  
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX và Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022 - 2027) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngày 12/5/2023 Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký kết phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an kế hoạch phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) giai đoạn 2023 – 2026. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chương trình phối hợp theo nội dung như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1. Mục đích: - Phát huy hiệu quả phối hợp giữa Cục CSGT và Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT; phát huy ưu thế của Phật giáo trong truyền thông, lồng ghép các thông điệp về ATGT, kỹ năng tham gia giao thông an toàn thông qua hình thức truyền tải giáo pháp Đức Phật đến với các Tăng Ni, Phật tử cũng như cộng đồng xã hội. - Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Tăng Ni, Phật tử khi tham gia giao thông, đồng thời tiếp tục lan tỏa thói quen, nếp sống, văn hóa, văn minh, tham gia giao thông an toàn trong cộng đồng Phật giáo và các tầng lớp Nhân dân. - Phối hợp đẩy mạnh truyền thông về hoạt động bảo đảm TTATGT của các Tăng Ni, Phật tử. - Thông qua công tác tuyên truyền giúp ổn định tình hình TTATGT, hạn chế UTGT, giảm đến mức thấp nhất TNGT, đặc biệt không để xảy ra các vụ TNGT rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trong Tăng Ni, Phật tử. 2. Yêu cầu: - Tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quy chế, nội quy, quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của mỗi bên. - Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, phát huy hiệu quả vai trò của mỗi bên trên tinh thần hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin thường xuyên, liên tục, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động cụ thể, phân định rõ trách nhiệm giữa các bên trong công tác phối hợp. - Quá trình thực hiện phối hợp không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Đảm bảo sự đoàn kết, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi bên. II. NỘI DUNG PHỐI HỢP: 1. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TTATGT bằng những thông điệp bảo đảm ATGT, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, bảo đảm toàn vẹn tính mạng con người theo giáo lý đạo Phật đến Tăng Ni, Phật tử trong cả nước. 2. Phối hợp khắc phục những bất cập về tình hình TTATGT tại các cơ sở thờ tự Phật giáo, triển khai các biện pháp bảo đảm TTATGT khu vực lưu thông, cổng ra vào các cơ sở thờ tự Phật giáo. 3. Phối hợp vận động Tăng Ni, Phật tử trong cả nước tham gia bảo đảm TTATGT, triển khai xây dựng các mô hình “Tăng Ni, Phật tử tham gia giao thông văn hóa - an toàn”, trọng tâm là nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn trong cộng đồng Phật giáo. 4. Phối hợp tổ chức tập huấn cho Tăng Ni trong cả nước làm công tác tuyên truyền, thuyết pháp; triển khai giảng dạy cho các Phật tử, kết hợp trong các khóa tu truyền giảng Phật giáo trong năm, gắn các nội dung về ATGT trong các bài thuyết giảng Phật pháp: như văn hóa người Phật tử tuân thủ nghiêm pháp luật, chấp hành tốt luật giao thông, không vi phạm ngũ giới của người Phật tử khi truyền đạt thông điệp không uống rượu bia; thái độ ứng xử từ bi, chia sẻ, yêu thương khi răn dạy văn hóa ứng xử trong trường hợp va chạm giao thông… 5. Phối hợp tuyên truyền, lan tỏa thông điệp về ATGT kết hợp với những điều răn dạy của Phật giáo trên các phương tiện thông tin đại chúng tới mọi tầng lớp Nhân dân, phát clip ngắn trên các trang mạng xã hội, treo băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi với nội dung tuyên tuyền về ATGT ngắn gọn, dễ hiểu tại các cơ sở thờ tự Phật giáo trên cả nước. 6. Phổ biến những kinh nghiệm hay, những cá nhân điển hình tiêu biểu trong công tác bảo đảm TTATGT; phê phán những hiện tượng tiêu cực và hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT. III. CÁCH THỨC PHỐI HỢP: Hàng năm, tổ chức các chương trình tuyên truyền gắn với những hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cụ thể: - Quý I, trọng tâm vào tháng Giêng (Âm lịch): lồng ghép nội dung về ATGT, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trong mùa lễ hội đầu năm, tập trung tuyên truyền thông điệp không uống rượu bia khi đi lễ hội, “Đã uống rượu bia không đi lễ hội”,  “Đã uống rượu bia, không lái xe” thuyết giảng nhân dịp Tết nguyên Đán, lễ cầu an đầu năm. - Quý II, trọng tâm vào tháng Tư (Âm lịch), mùa Phật Đản: tổ chức các buổi thuyết giảng nhân mùa Phật Đản, trong đó lồng ghép các nội dung tuyên truyền về ATGT cho Tăng Ni, Phật tử và Nhân dân đến các cơ sở thờ tự Phật giáo để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. - Quý III, mùa An cư kết hạ của chư tôn đức Tăng Ni: tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về TTATGT, huấn luyện kỹ năng tham gia giao thông an toàn kết hợp với sự tham gia hướng dẫn của lực lượng CSGT trong toàn quốc; trong đó trọng tâm vào ngày rằm tháng Bảy (15/7 Âm lịch) (1): trong các buổi thuyết giảng về lễ Vu lan, lồng ghép giáo dục về việc chấp hành pháp luật về TTATGT, bảo vệ an toàn tính mạng cho chính mình, cho người tham gia giao thông cũng là thực hiện báo hiếu với tổ tiên, cha mẹ; Thời gian tổ chức các khóa tu mùa hè dành cho đối tượng thanh thiếu niên (tháng Tám Âm lịch) (2): lồng ghép hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, xây dựng văn hóa giao thông văn minh trong các buổi tu học giáo lý của Đức Phật, thực hành lối sống chính niệm, thực hành giáo pháp của Đức Phật trong cuộc sống. - Quý IV: chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền về ATGT phù hợp với điều kiện của từng địa phương, phù hợp với các sự kiện Phật giáo có liên quan. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố: Tổ chức triển khai ký kết phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, thành phố về kế hoạch phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) giai đoạn 2023 – 2026. Phổ biến và tổ chức triển khai nội dung Thông tư đến các cơ sở tự viện, Tăng Ni để lập kế hoạch tuyên truyền. 2. Ban Hoằng pháp Trung ương: Soạn bài giảng mẫu về nội dung văn hóa tham gia an toàn giao thông theo giáo lý Phật giáo và ý nghĩa của việc nâng cao ý thức đảm bảo an toàn giao thông. Phổ biến và tổ chức triển khai nội dung Thông tư đến các Ban Hoằng pháp thuộc Ban Trị sự địa phương, các Giảng sư và chương trình thuyết giảng của Ban Hoằng pháp Trung ương. 3. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương: Phổ biến và tổ chức triển khai nội dung Thông tư đến các Ban Hướng dẫn Phật tử thuộc Ban Trị sự địa phương để lập kế hoạch tuyên truyền. Đưa nội dung Thông tư này vào nội dung các khóa sinh hoạt của các Gia đình Phật tử, các đạo tràng, câu lạc bộ Phật tử, các khóa tu mùa hè, hội trại của Thanh thiếu niên Phật tử. 4. Ban Thông tin Truyền thông Trung ương: Tổ chức tuyên truyền theo nội dung Thông tư và mở chuyên mục tuyên truyền về văn hóa tham gia an toàn giao thông theo giáo lý Phật giáo và ý nghĩa của việc nâng cao ý thức đảm bảo an toàn giao thông trên các báo, tạp chí, kênh truyền hình và các phương tiện truyền thông của Giáo hội. 5. Ban Văn hóa Trung ương: Tổ chức các cuộc thi về nội dung tuyên truyền văn hóa tham gia an toàn giao thông theo giáo lý Phật giáo và ý nghĩa của việc nâng cao ý thức đảm bảo an toàn giao thông. 6. Ban Nghi lễ Trung ương: Tiếp tục phối hợp với các cơ quan tổ chức nghi lễ cầu siêu cho các nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông với thông điệp “ Tưởng nhớ người ra đi vì người ở lại” giáo dục xã hội về văn hóa tham gia an toàn giao thông theo giáo lý Phật giáo và ý nghĩa của việc nâng cao ý thức đảm bảo an toàn giao thông. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự rất mong Chư Tôn đức các Ban ngành Trung ương và Ban Trị sự các địa phương tập trung triển khai thực hiện tinh thần thông tư này. Trân trọng!
Nơi nhận : - Như trên; - Ban Thường trực HĐTS; - HT. Chủ tịch, PCT TTr; - Cục Cảnh sát giao thông; - Công an các địa phương; - Lưu: VP1,VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC CHỦ TỊCH

     

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Phân ban Thanh Thiếu Nhi Phật tử TƯ triển khai công tác Tổ chức Hội trại Tuổi trẻ & Phật giáo lần thứ 14 - Nối vòng tay lớn năm 2024

PSO - Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự năm 2024 của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử Trung ương (Phân ban TTN Phật tử TƯ) và Phân ban Hoằng pháp Thanh Thiếu niên Trung ương (thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương), sáng ngày 14/6/2024 (nhằm ngày 09/5/Giáp Thìn), Phân ban TTN Phật tử TƯ đã tổ chức phiên họp cùng vớ

Long An: Khánh thành giai đoạn 2 Khu di tích lịch sử quốc gia đồn Long Khốt

Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 19/5/2024, tại ấp Trung Môn, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, (tỉnh Long An), UBND tỉnh Long An đã tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ và khánh thành giai đoạn 2 Đền thờ liệt sĩ, Khu di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn Long Khốt.

TP.HCM: Hơn 230 tình nguyện viên tham gia lan toả nét đẹp hiến máu nhân đạo tại chùa Giác Ngộ

PSO - Sáng ngày 15/6, đông đảo quý Phật tử gần xa đã vân tập về chùa Giác Ngộ tham gia chương trình “Hiến máu nhân đạo” với tâm niệm “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”. Trong buổi hiến máu này có 231 người đăng ký, thành công thu về 209 túi máu nhiều đơn vị.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online