Thẻ liên quan: ban-hoang-phap-tu-hop-trien-khai-cong-tac-chuan-bi-khoa-boi-duong-nghiep-vu-hoang-phap-nam-2024-tai-tp-hcm

Có 1 kết quả tìm kiếm

Ban Hoằng pháp TƯ họp triển khai công tác chuẩn bị khoá bồi dưỡng nghiệp vụ hoằng pháp năm 2024 tại TP.HCM