Thẻ liên quan: bien-ban-ghi-nho-hop-tac

Có 1 kết quả tìm kiếm

Phật giáo tỉnh Quảng Nam và Phật giáo tỉnh Thanh Hóa ký kết bản ghi nhớ hợp tác, giai đoạn 2023 – 2027