Thẻ liên quan: bo-nhiem-tru-tri-va-dong-tho-trung-tu-chua-tanh-long-tinh-thien-tu

Có 1 kết quả tìm kiếm

[Video] Nghệ An: Bổ nhiệm trụ trì và động thổ trùng tu chùa Tạnh (Long Tỉnh thiền tự)