Thẻ liên quan: cao-pho

Có 16 kết quả tìm kiếm

Trà Vinh: Cáo phó Ni trưởng Thích Nữ Như Nhẫn viên tịch
Kiên Giang: Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhuôn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang viên tịch
GHPGVN cáo phó Thượng tọa Thích Phước Hạnh viên tịch
TP.HCM: Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa - Chứng minh Phân ban Ni giới TƯ viên tịch
TP.HCM: Cáo phó Thượng toạ Thích Minh Duyên viên tịch
Cáo phó: Hòa thượng Thích Thanh Dương viên tịch
Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN viên tịch
Thái Bình: Cáo phó Ni trưởng Thích Đàm Cầm vừa viên tịch, thọ 88 tuổi
Đắk Lắk: Cáo phó Ni trưởng Thích Nữ Phan Liên viên tịch
Vĩnh Long: Cáo phó Thượng tọa Thích Đức Quang tân viên tịch
Cáo Phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Chánh viên tịch