Thẻ liên quan: chua-dong-yen

Có 2 kết quả tìm kiếm

Quảng Nam: Lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Đông Yên
[Video] Quảng Nam: Đêm thiền trà "Bình yên ở đây" tại chùa Đông Yên