Thẻ liên quan: chua-hao-quang

Có 1 kết quả tìm kiếm

Hải Phòng: Ấn tượng Đêm hoa đăng hướng tới kỷ niệm khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm tại chùa Hào Quang