Thẻ liên quan: chua-phuoc-quang

Có 4 kết quả tìm kiếm

[Video] Tiền Giang: Bổ nhiệm Thượng tọa Thích Minh Đạo trụ trì chùa Phước Quang
Đồng Nai: Chùa Phước Quang (H. Định Quán) trang nghiêm tổ chức lễ Hằng Thuận
[Video] BR-VT: Lễ đặt đá trùng tu chùa Phước Quang (H.Xuyên Mộc)
[Video] Đồng Nai: Chùa Hoà Quang (Thủ Đức) tặng quà cho chư Tôn đức Tăng, Ni chùa Phước Quang