Thẻ liên quan: chua-phuoc-son

Có 3 kết quả tìm kiếm

Quảng Nam: Hơn 300 thanh thiếu niên tham dự khóa tu “Hương từ lan xa” lần thứ 11 tại chùa Phước Sơn
Vĩnh Long: chùa Phước Sơn- huyện Tam Bình, trang nghiêm tổ chức lễ Huý kỵ lần thứ 17 cố HT. Thích Phước Hội
Tiền Giang: Vui tươi trong “Đêm hội Trăng rằm” tại chùa Phước Sơn năm 2023