Thẻ liên quan: chua-phuong-khanh

Có 1 kết quả tìm kiếm

Hải Phòng: Lễ rót đồng đúc tôn tượng Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật tại chùa Phương Khánh