Thẻ liên quan: dai-lao-hoa-thuong-thich-tri-tinh

Có 2 kết quả tìm kiếm

TP.HCM: Trang nghiêm tưởng niệm 10 năm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch
TP.HCM: Triển lãm hiện vật và hình ảnh cuộc đời và đạo nghiệp của Đại lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh