Thẻ liên quan: dai-tuong

Có 2 kết quả tìm kiếm

TP.HCM: Lễ dâng Y và đại tường NT.Thích Nữ Như Giác, Viện chủ Quan Âm tu viện
TP.HCM: Lễ đại tường cố Ni trưởng Thích Nữ Tắc Thanh