Thẻ liên quan: hoa-thuong-thich-minh-thien

Có 5 kết quả tìm kiếm

Long An: Khánh thành giai đoạn 2 Khu di tích lịch sử quốc gia đồn Long Khốt
[Video] Hòa Thượng Thích Minh Thiện - Tất Cả Pháp Là Phật Pháp (KT78)
[Video] Hòa thượng Thích Minh Thiện thuyết giảng tại chùa Đạo Nguyên - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
[Video] Hòa thượng Thích Minh Thiện - Xuân về kể chuyện Tết xưa
[Video] Niềm Tin Trong Đạo Phật (KT35) - Hòa Thượng Thích Minh Thiện