Thẻ liên quan: hoa-thuong-thich-quang-nhuan

Có 1 kết quả tìm kiếm

BR-VT: Đại giới đàn Minh Nguyệt tấn đàn truyền Cụ túc cho 167 giới tử Tỳ-kheo