BR-VT: Đại giới đàn Minh Nguyệt tấn đàn truyền Cụ túc cho 167 giới tử Tỳ-kheo

Nghe đọc bài:

PSO - Chiều 10/11, Hội đồng thập sư Tăng chính thức tấn đàn truyền Cụ túc cho 167 giới tử Tỳ-kheo đủ điều kiện dự Đại giới đàn Minh Nguyệt, tại Tổ đình Đại Tòng Lâm (BR-VT).

Hội đồng Thập sư đàn Tỳ-kheo, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đương vi Đường đầu Hòa thượng; Hòa thượng Thích Minh Thông, Tuyên Luật sư, Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Hòa thượng Thích Hải Ấn (ngoại đàn), Giáo thọ A-xà-lê và chư vị tôn chứng.

Trước khi tấn đàn truyền giới, Hội đồng Thập sự vân tập lễ bái chư vị Tổ sư, quang lâm chánh điện niêm hương bạch Phật và thực hiện nghi thức sám hối.

Sau khi giới sư thân lâm an tọa giới trường, chư vị Dẫn thỉnh sư tác bạch trình duyên sự, cầu thỉnh giới sư rủ lòng từ bi truyền trao giới tướng đến chúng giới tử đang khát cầu giới pháp, giới sư niệm danh hiệu Phật chấp nhận thỉnh cầu,  Hòa thượng Thích Minh Thông cử hành pháp Yết-ma.

Bên ngoài Giới trường, Hòa thượng Giáo thọ hướng dẫn mỗi lần 3 vị Giới tử vào trình bạch, tác pháp Yết-ma, xin đại Tăng cho thọ giới Cụ túc với Hòa thượng Đường Đầu. Sau khi được Thất tôn chứng chấp nhận, các Giới tử lần lượt được truyền giới, kế đến là thọ y bát, tọa cụ và đẩy lọc nước.

Giới trường trang nghiêm, giới sư thanh tịnh, giới chí thành là ba yếu tố làm nên Đại giới đàn thành tựu; Tăng Ni lấy Ba-la-đề-mộc-xoa làm thầy, phát nguyện giữ gìn giới pháp trong muôn vạn kiếp để có ngày đắc thành đạo quả Giác ngộ; Nếu ở đời còn có người giữ giới thanh tịnh, thì Tăng bảo còn thường trụ, chánh pháp được lưu truyền và đạo Phật mãi hưng thịnh. Đó là lời giáo giới  của Hòa thượng Đường đầu gửi đến các giới tử đã đắc giới.

Đăng Huy

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online