Thẻ liên quan: hoi-dong-thap-su-dan-ty-kheo

Có 1 kết quả tìm kiếm

BR-VT: Đại giới đàn Minh Nguyệt tấn đàn truyền Cụ túc cho 167 giới tử Tỳ-kheo