Thẻ liên quan: dai-gioi-dan-minh-nguyet

Có 16 kết quả tìm kiếm

BR-VT: Lễ bế mạc Đại Giới đàn Minh Nguyệt
BR-VT: Đại Giới đàn Minh Nguyệt thực hiện nghi thức Tuần chiểu, hô canh, niệm Phật
BR-VT: Hòa thượng Tuyên Luật sư Giáo huấn Đại cương Giới luật tại Đại Giới đàn Minh Nguyệt
BR-VT: Hội đồng Thập sư Tăng chính thức tấn đàn truyền giới Sa di cho 205 giới tử đủ điều kiện
[Video] Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông khai đạo giới tử tại Đại giới đàn Minh Nguyệt
[Video] BR-VT: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Minh Nguyệt PL.2567
BR-VT: Đại giới đàn Minh Nguyệt tấn đàn truyền Cụ túc cho 167 giới tử Tỳ-kheo
BR-VT: Giới tử Nam tông Kinh bước vào kỳ thi khảo hạch
[Video] BR - VT: Hơn 1000 Giới tử vân tập về Đại giới Đàn Minh Nguyệt – chính thức bước vào kỳ thi khảo hạch
[Video] BR-VT: Đại giới đàn Minh Nguyệt trang nghiêm cung thỉnh tôn ảnh HT. Thích Minh Nguyệt về Đại giới trường
Trực tiếp: Lễ Khai mạc Đại Giới đàn "Minh Nguyệt" tại Đại Tòng Lâm, tỉnh BR-VT
[Video] BR-VT: Hoàn thiện công tác chuẩn bị Đại giới đàn Minh Nguyệt
BR-VT: Đại Giới đàn Minh Nguyệt trang nghiêm cung thỉnh Tôn ảnh Hòa thượng Thích Minh Nguyệt về Đại Giới trường
[Video] Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cung thỉnh giới sư Đại giới đàn Minh Nguyệt
[Video] Bà Rịa – Vũng Tàu: Thường trực Ban Trị sự tỉnh họp bàn công tác tổ chức Đại giới đàn Minh Nguyệt
BR-VT: Thường trực Ban Trị sự tỉnh họp bàn công tác tổ chức Đại Giới đàn Minh Nguyệt