Thẻ liên quan: hoa-thuong-thich-quang-tam

Có 2 kết quả tìm kiếm

[Video] TP.HCM: Tu Viện Vĩnh Đức tổ chức lễ khánh tạ Tam Bảo và tưởng niệm Hòa thượng Thích Quảng Tâm
TP.HCM: Tu viện Vĩnh Đức tổ chức lễ khánh tạ Tam bảo và tưởng niệm Hòa thượng Thích Quảng Tâm