Thẻ liên quan: hoi-doan-ket-su-sai-yeu-nuoc-tinh-tra-vinh

Có 3 kết quả tìm kiếm

Trà Vinh: Kim Som Rinh không còn là tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer
Trà Vinh: Chùa Âng tổ chức lễ dâng Y Kathyna truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer
Trà Vinh: Thủ tướng Chính phủ thăm Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh