Thẻ liên quan: khanh-thanh-duong-giao-thong-nong-thon

Có 1 kết quả tìm kiếm

Bến Tre: TT.Thích Tuệ Hải khởi công và khánh thành đường giao thông nông thôn tại huyện Chợ Lách