Thẻ liên quan: khanh-thanh-sala-chua-cai-duoc-vam-giong-rieng

Có 1 kết quả tìm kiếm

Kiên Giang: Khánh thành Sala chùa Cái Đuốc Vàm (Giồng Riềng)