Thẻ liên quan: kon-tum-chua-thap-ky-quang-trang-nghiem-to-chuc-dai-le-phat-dan-pl-2568-dl-2024

Có 1 kết quả tìm kiếm

Kon Tum: Chùa Tháp Kỳ Quang trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2568 - DL.2024