Thẻ liên quan: le-an-vi-ton-tuong-duc-ban-su-thich-ca-mau-ni

Có 1 kết quả tìm kiếm

Vĩnh Phúc: Lễ an vị Tôn tượng Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni tại chùa Cả Nhĩ Long