Thẻ liên quan: le-cat-bang-khanh-thanh-ngoi-chanh-dien-chua-bai-cha-va-kien-luong

Có 3 kết quả tìm kiếm

[Video] Kiên Giang: Lễ cắt băng khánh thành ngôi Chánh điện chùa Bãi Chà Và (Kiên Lương)
[Video] Kiên Giang: Lễ cắt băng khánh thành ngôi Chánh điện chùa Bãi Chà Và (Kiên Lương)
Kiên Giang: Lễ cắt băng khánh thành ngôi Chánh điện chùa Bãi Chà Và (Kiên Lương)