Thẻ liên quan: le-chung-that

Có 5 kết quả tìm kiếm

TP.HCM: Đức Pháp chủ quang lâm chùa Phật Học Xá Lợi thắp hương tưởng niệm lễ chung thất cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu
TP.HCM: Lễ chung thất cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thạnh
TP.HCM: Lễ Chung thất Ni trưởng Thích Nữ Như Diệu, Phó Phân ban Ni giới Phật giáo thành phố tại chùa Từ Hạnh
BR-VT: Lễ Chung thất trai tuần thân mẫu của Ni sư Thích nữ Nguyên Xuân
Trà Vinh: Chùa Pháp Hoa lễ chung thất cố Thượng toạ Thích Phước Lạc