Thẻ liên quan: le-huy-nhat-lan-thu-12-ht-thich-thanh-tu

Có 2 kết quả tìm kiếm

Hưng Yên: Lễ Húy nhật lần thứ 12 cố Trưởng lão HT. Thích Thanh Tứ
Vĩnh Phúc: Trang nghiêm tổ chức Lễ Húy nhật lần thứ 12 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ