Thẻ liên quan: le-khanh-ta-lac-thanh-ngoi-chanh-dien-chua-kim-buu

Có 1 kết quả tìm kiếm

[Video] Đồng Tháp: Lễ khánh tạ lạc thành ngôi chánh điện chùa Kim Bửu