Thẻ liên quan: le-ky-niem-ngay-khanh-dan

Có 1 kết quả tìm kiếm

Thanh Hoá: Đại lễ kỷ niệm ngày Khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm 2024 tại chùa Đống Cao