Thẻ liên quan: le-quy-y-tam-bao

Có 4 kết quả tìm kiếm

Vĩnh Phúc: Lễ quy y Tam Bảo tại chùa Tích Sơn nhân ngày vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đản sinh
Đà Nẵng: Lễ quy y Tam Bảo tại chùa An Phước
Thanh Hóa: Lễ Quy y Tam Bảo tại chùa Đống Cao
TP.HCM: Lễ quy y Tam Bảo cho thiện nam, tín nữ tại chùa Minh Đạo