Thẻ liên quan: le-rot-dong-duc-ton-tuong

Có 1 kết quả tìm kiếm

Hải Phòng: Lễ rót đồng đúc tôn tượng Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật tại chùa Phương Khánh