Thẻ liên quan: le-trung-tung-kinh-tang-pali

Có 1 kết quả tìm kiếm

[Video] Đồng Nai: Lễ trùng tụng Kinh tạng Pali tại chùa Quảng Nghiêm