Thẻ liên quan: ni-truong-thich-nu-anh-lien

Có 2 kết quả tìm kiếm

Kiên Giang: Các phái đoàn đến viếng tang Ni trưởng Thích Nữ Ánh Liên
Kiên Giang: Lễ nhập Kim quan Ni trưởng Thích Nữ Ánh Liên