Thẻ liên quan: nt-thich-nu-nhu-giac

Có 1 kết quả tìm kiếm

TP.HCM: Lễ dâng Y và đại tường NT.Thích Nữ Như Giác, Viện chủ Quan Âm tu viện