Thẻ liên quan: phan-ban-ni-gioi-tu

Có 8 kết quả tìm kiếm

Hành trình viếng thăm các trường hạ Ni của PBNG TƯ tại các tỉnh vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ đã đến những điểm cuối cùng
Quảng Trị: Phân ban Ni giới TƯ thăm viếng và cúng dường tại trường hạ chùa Long Hưng
Hành trình viếng thăm các trường hạ Ni các tỉnh miền Trung của PBNG TƯ đã đến tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng
Hành trình viếng thăm các trường hạ Ni của PBNG TƯ đi qua các tỉnh vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ đã đến với tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi
Phái đoàn PBNG TƯ thăm và cúng dường trường hạ Ni tại tỉnh Khánh Hoà và Phú Yên
Đồng Nai: Phân ban Ni giới TƯ tổ chức Tọa đàm “Giới luật liên hệ tứ vật dụng” tại trường hạ chùa Long Vân
Tiền Giang: Phân ban Ni giới TƯ trao nước ngọt cho bàn con vùng hạn mặn
[Video] TP.HCM: Phân ban Ni giới TƯ tổng kết công tác Phật sự năm 2023