Thẻ liên quan: phat-dan-2568

Có 6 kết quả tìm kiếm

Kiên Giang: Lần đầu tiên bà con đảo Hòn Mấu đón mừng Phật đản
Tiền Giang: Tăng Ni, Phật tử hân hoan Kính mừng Phật đản PL.2568
Bình Phước : Chuỗi Hoạt Động Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2568
Phật đản 2024: Ý nghĩa của Logo và ấn phẩm thiết kế Phật đản DL.2024 - PL.2568
Ý nghĩa Phật đản PL.2568 - DL.2024: Đức Thế Tôn - Bậc trí hạnh viên mãn
Trung ương Giáo hội ra Thông bạch hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568