Thẻ liên quan: tu-vien-vinh-duc

Có 3 kết quả tìm kiếm

[Video] TP.HCM: Tu Viện Vĩnh Đức tổ chức lễ khánh tạ Tam Bảo và tưởng niệm Hòa thượng Thích Quảng Tâm
TP.HCM: Tu viện Vĩnh Đức tổ chức lễ khánh tạ Tam bảo và tưởng niệm Hòa thượng Thích Quảng Tâm
Trực tiếp: Lễ khánh tạ Tam Bảo & tưởng niệm lần thứ 14 HT. Thích Quảng Tâm, Tu viện Vĩnh Đức, TP. Thủ Đức, TP. HCM