Thẻ liên quan: via-bo-tat-quan-the-am-tai-chua-hai-son

Có 1 kết quả tìm kiếm

Kiên Giang: Hàng ngàn Phật tử tham dự Khóa lễ Ngũ Bách danh nhân ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát tại chùa Hang (chùa Hải Sơn)