Thẻ liên quan: vien-tich

Có 12 kết quả tìm kiếm

Kiên Giang: Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhuôn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang viên tịch
GHPGVN cáo phó Thượng tọa Thích Phước Hạnh viên tịch
Đồng Tháp: Ni sư Thích Nữ Như Ngọc, trụ trì chùa Phước Ân viên tịch
Đức Tăng vương (Vua sư) Tep Vong - Vương quốc Campuchia viên tịch
[Video] Hội đồng Chứng minh tưởng niệm chư vị Pháp chủ GHPGVN đã viên tịch
Cáo Phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Chánh viên tịch
TP.HCM: Lễ tưởng niệm 53 năm ngày viên tịch Tổ sư Thích Nhứt Niệm (1903 - 1970) tại chùa Giác Ngộ
Trà Vinh: Thượng toạ Thích Phước Lạc tân viên tịch