Đại Hội Đại biểu Phật Giáo Các Tỉnh Thành

Thừa Thiên Huế: Hoàn tất chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII
Quảng Nam: Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Quảng Nam: Không khí chuẩn bị Đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đắk Nông: Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027