Thông tin Hoằng pháp

Trực tiếp: Khai mạc khóa tập huấn nghiệp vụ Hoằng Pháp năm 2023 - Chùa Pháp Lâm, TP. Đà Nẵng

Trực tiếp: Khai mạc khóa tập huấn nghiệp vụ Hoằng Pháp năm 2023

Toàn cảnh - Hội nghị kỳ 3 khóa IX (2022-2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Share TOÀN CẢNH - Tang lễ trưởng lão HT. THÍCH HIỂN TU, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN  Tin tức - Phật sự Phật sự TƯGH Phật giáo TP. HCM Nổi bật Tiêu điểm 13/02/2024 21:12 TOÀN CẢNH - Tang lễ trưởng lão HT. THÍCH HIỂN TU, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN Quan tâm và hỗ trợ Phật Sự Online