Thông tin Hoằng pháp

Trực tiếp: Khai mạc khóa tập huấn nghiệp vụ Hoằng Pháp năm 2023 - Chùa Pháp Lâm, TP. Đà Nẵng

Trực tiếp: Khai mạc khóa tập huấn nghiệp vụ Hoằng Pháp năm 2023

TOÀN CẢNH ĐẠI GIỚI ĐÀN ĐẠT THANH PL. 2568 - DL. 2024 thi Phật đản Quan tâm và hỗ trợ Phật Sự Online