Thuyết giảng trực tuyến

[Video] HT. Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng Phật Học Chánh Tín Phần 2
[Video] TT. Thích Minh Nhẫn đạo tình pháp lữ làm cho Tăng đoàn vững mạnh - Hoàn thành các Phật sự
🛑Trực tiếp: SC.TS Thích Nữ Minh Hoa thuyết giảng Phiền Não Có Đáng Sợ Không?
[Video] HT. Thích Huệ Thông thuyết giảng “Quản trị hành chánh Giáo hội thời đại 4.0”
[Video] HT. Thích Huệ Thông thuyết giảng “Tìm Hiểu Hệ Thống Tổ Chức Của GHPGVN”
[Video] TT. Thích Phước Nghiêm thuyết giảng "Tùy Duyên Tự Tại Cuộc Đời Bình An"
[Video] HT. Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng “Chánh Tín Của Người Con Phật”
[Video] HT. Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng Phật học Chánh Tín P3 - Chủ đề "NGŨ GIỚI"
🛑Trực tiếp: SC. Thích Nữ Hòa Nhã thuyết giảng Kinh Di Giáo - Dặn Dò Tu Tập Đời Sống Viễn Ly
[Video] TT. Thích Phước Nghiêm thuyết giảng "Bát đại Nhơn Giác đệ Ngũ Giác Tri"
🛑Trực tiếp: ĐĐ. THS Thích Thiện Mãn thuyết giảng Năm Điều Đạo Đức Của Người Phật Tử
[Video] HT. Thích Khế Chơn thuyết giảng ý nghĩa của việc giữ gìn phạm hạnh oai nghi của 1 Giảng sư
[Video] HT. Thích Bửu Chánh chia sẻ Khổ Đế – Hiểu Được Khổ Để Hết Khổ
[Video] HT. Thích Bửu Chánh thuyết giảng “Nghệ Thuật Thuyết Giảng”
[Video] TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng “Dịch Vụ Chăm Sóc Phật Tử Trong Kỷ Nguyên Số”
🛑Trực tiếp: ĐĐ. Thích Minh Trí thuyết giảng Kinh Trung Bộ Kinh Niệm Xứ
🛑Trực tiếp: TT. Thích Minh Thành thuyết giảng Kinh NYKAYA Giảng Giải - Đức Phật Dạy Đạo Làm Người 3 - Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt
[Video] HT. Thích Thanh Hùng chia sẻ đề tài "Thiểu Dục - Tri Túc Đời Sống Luôn An Lạc"
🛑Trực tiếp: SC. Thích Nữ Hòa Nhã thuyết giảng Kinh Di Giáo (Phần 6) - Dặn Dò Tu Tập Trí Tuệ
[Video] HT. Thích Huệ Phước thuyết giảng Ý nghĩa của việc Sám hối
🛑Trực tiếp: ĐĐ. THS Thích Thiện Mãn thuyết giảng Ý Nghĩa Tam Quy Và Ngũ Giới
[Video] TT. Thích Phước Nghiêm thuyết giảng "Thiểu dục – tri túc đời sống luôn an lạc"
🛑Trực tiếp: SC. Thích Nữ Liên Nghĩa thuyết giảng Biết Ơn Và Nhớ Ơn
[Video] HT. Thích Huệ Phước - Người Huynh Trưởng GĐPT tu tập theo tinh thần Vạn Hạnh Thiền Sư
🛑Trực tiếp: ĐĐ. Thích Minh Trí thuyết giảng Kinh Trung Bộ Kinh Chánh Tri Kiến