Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

Nghe đọc bài:

  

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấp TƯGH, chư Tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự tỉnh, cùng sự tham dự của 1930 Giới tử cầu pháp tại Đại Giới đàn.

Chứng minh có Đức Đại lão Hoà thượng Thích Trí Quảng - Pháp Chủ GHPGVN; Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Trưởng lão HT.Thích Nhật Quang - Ủy viên Thường trực HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; Trưởng lão HT.Thích Thiện Pháp - Ủy viên Thường trực HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát TƯ GHPGVN; HT.Thích Huệ Chí - Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT.Thích Thiện Đạo - Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh;  HT. Thích Huệ Trí - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; HT.Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Thống - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký ban Tăng sự TƯ GHPGVN; HT.Thích Huệ Thông - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế TƯ, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT.Thích Huệ Tâm - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT.Thích Liêm Chính - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT.Thích Phước Tú - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT.Thích Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐTS, Thư ký Ngoại vụ Văn phòng Đức Pháp chủ; HT.Thích Thiện Pháp - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; TT.Thích Phước Nguyên - Phó tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 TƯ GHPGVN; TT.Thích Giác Dũng - Ủy viên HĐTS, Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ; TT.Thích Tâm Hải - Ủy viên HĐTS, Thư ký Báo chí Văn phòng Đức Pháp chủ; TT.Thích Quang Thạnh - Ủy viên HĐTS, Phó Ban Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.Hồ Chí Minh; ĐĐ. Thích Kiến Nguyệt - Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận.

Chư Tôn đức Ban Kiến đàn có TT.Thích Huệ Khai - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Kiến đàn; HT.Thích Bửu Chánh - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Phó Ban Kiến đàn; HT.Thích Minh Ngạn - Phó Ban Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát BTS GHPGVN tỉnh, Phó Ban Kiến đàn; HT.Thích Tâm Minh - Phó Ban Trị sự, Phó Ban Kiến đàn; TT.Thích Huệ Sanh - Ủy viên HĐTS, Phó Ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; Phó Ban Kiến đàn; TT.Thích Đạo Huy - Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Ban Kiến đàn; TT.Thích Thiện Pháp - Phó Ban Trị sự, Phó Ban Kiến đàn; TT.Thích Minh Trì - Phó Ban Trị sự, Phó Ban Kiến đàn; TT.Thích Minh Trí - Ủy viên Dự khuyết HĐTS, Phó Ban Trị sự, Phó Ban Kiến đàn; TT.Thích Huệ Nghiệp - Phó Ban Trị sự, Phó Ban Kiến đàn; TT.Thích Quảng Trí - Phó Ban Trị sự, Phó Ban Kiến đàn; ĐĐ.Thích Đạt ma Quang Tuệ - Ủy viên HĐTS, Phó Ban Trị sự, Phó Ban Kiến đàn; ĐĐ.Thích Đạt ma Toàn Hành - Phó Ban Trị sự, Phó Ban Kiến đàn; cùng chư Tôn đức Trưởng các ban, ngành Trung ương GHPGVN, cùng chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Hội đồng Thập sư Tăng, Hội đồng Thập sư Ni và chư Tôn Thiền đức Tăng Ni tham dự.

Về chư Tôn đức Ni có NT.Thích Nữ Huệ Hương - Ủy viên HĐTS, Chứng minh PBNG TƯ, Chứng minh PBNG GHPGVN tỉnh Đồng Nai; NT.Thích Nữ Như Xuân - Chứng minh PBNG TƯ GHPGVN; NT.Thích Nữ Nhật Khương - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng PBNG TƯ GHPGVN; NT.Thích Nữ Như Như - Phó Trưởng phân ban Thường trực PBNG TƯ GHPGVN; NT.Thích Nữ Như Thảo - Ủy viên HĐTS, Phó PBNG TƯ GHPGVN; NT.Thích Nữ Như Huệ - Phó PBNG TƯ GHPGVN; NT.Thích Nữ Từ Nhẫn - Phó PBNG TƯ GHPGVN; cùng chư Tôn đức Ni PBNG TƯ GHPGVN, chư Tôn đức Ni trong Hội đồng Thập sư Ni Giới đàn Tỳ kheo Ni, Thức xoa và Sa di Ni, cùng chư Tôn đức Ni Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai cùng về tham dự.

Buổi lễ còn có sự tham dự của bà Nguyễn Lê Hà - Cục An ninh Nội địa Bộ Công an; ông Phạm Ngọc Chuyên - Đại diện Ban Tôn Giáo Chính phủ; ông Cao Tiến Dũng - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Cao Văn Quang - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Quốc Vũ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn - Phó Giám đốc Công an tỉnh; bà Nguyễn Ngọc Kim Mai - Trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Đình Kiên - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; Thượng tá Bùi Tấn Mẫn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thượng tá Nguyễn Công Chức - Phó Trưởng Công an Tp.Biên Hòa; quý vị đại diện đảng, chính quyền các cấp Trung ương, địa phương cùng về tham dự.

TT. Thích Huệ Khai phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, TT. Thích Huệ Khai, Trưởng Ban Tổ chức Đại Giới đàn đã chào mừng sự quang lâm của chư Tôn Giáo phẩm và Lãnh đạo các ban ngành Trung ương và địa phương đã thân lâm tham dự lễ Khai mạc Đại giới đàn.

Phát biểu khai mạc Thượng tọa nhấn mạnh: “Vâng theo di huấn của chư Phật, kế thừa sự nghiệp của liệt vị Tổ sư, giữ gìn giềng mối Phật pháp, truyền trì mạng mạch Tăng-già bằng con đường hành trì giới luật; được sự chấp thuận của HĐTS GHPGVN, sự đồng thuận cho phép của Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo, UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai phát đại nguyện khai mở Tuyển Phật trường, kiến lập Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024, nhằm tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức.” Thay mặt Ban Tổ chức, TT. Thích Huệ Khai đã long trọng tuyên bố khai mạc Đại Giới đàn.

Đức Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng – Pháp chủ GHPGVN ban Pháp ngữ

Tại buổi lễ, Tăng Ni trang nghiêm lắng nghe những lời pháp ngữ quý báu của Đức Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ GHPGVN.

Ngài dạy rằng: Trong không khí trang nghiêm và hòa hợp nơi giới trường tổ chức Lễ Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh, Đức Pháp chủ gợi nhớ về 70 năm về trước khi Ngài xuất gia tìm một chốn để thọ giới pháp, nhưng vô cùng khó khăn. Đến năm 1954 Đại Giới đàn đầu tiên được tổ chức tại tổ đình Linh Nguyên và nơi đó Ngài được thọ giới Sa di và làm thị giả Tổ Đạt Thanh.

Từ đó mà Ngài học được những điều vô cùng quan trọng hôm nay muốn chia sẻ với tất cả các giới tử: Là nhờ căn lành đời trước của chúng ta cho nên được sanh ra làm người và được gặp các bậc chân sư để hướng dẫn và thọ trì giới pháp của Đức Phật. Cho nên căn lành đó nếu được phát lên và được sự hướng dẫn từ các vị Giới sư thanh tịnh thì chúng ta sẽ trách được giới thể thanh tịnh, khi đắc được giới thể thì từ ở trong thâm tâm chúng ta lúc nào cũng có Phật, lúc nào cũng có Tăng giúp ta luôn luôn sống hòa hợp ở trong chánh pháp ở trong mọi tình huống của cuộc đời này.

 

Tổ Đạt Thanh là người sanh ra ở trong thời kỳ chiến tranh, lòng yêu nước của Ngài rất cao và Ngài tham gia vào tất cả các hội đoàn yêu nước, nhưng trong thâm tâm Ngài lúc nào cũng có Đức Phật, lúc nào cũng thấy được Đức Phật che chở và hộ niệm, nên dù trong hoàn cảnh khó khăn nào thì trong lòng của ngài không bao giờ mất hình ảnh Đức Phật và cảm thấy lo sợ khi bị bắt lưu đày.

Sau khi trở về đất liền, Tổ Đạt Thanh tiếp tục vận động thống nhất Phật giáo, Giáo hội Tăng già Nam Việt được thành lập đầu tiên. Tất cả chư Tôn đức suy tôn Ngài lên ngôi Đệ Nhất Pháp chủ của Giáo hội Tăng già để xây dựng Giáo hội Tăng già toàn quốc và tổng hội Phật giáo Việt Nam.

Sau cùng, Đức Pháp chủ nhấn mạnh một điều quan trọng cho tất cả giới tử đó là phải đạt được giới thể thanh tịnh. Được chư Phật hộ niệm, các vị Bồ Tát gia bị và các vị Hộ Pháp thiện thần che chở thì ở trong tình huống nào chúng ta cũng được tâm thanh tịnh. Sống trên cuộc đời này, chúng ta vì dân vì nước vì đạo và khi mãn duyên thì chúng ta về với Phật. Đó là nguyện vọng cao cả nhất của người xuất gia tu hành.

Chúc mừng cho Phật sự trọng đại này, Ban Trị sự GHPGVN đã đón nhận nhiều lẵng hoa của Đức Pháp chủ GHPGVN, HĐTS GHPGVN và các Ban Viện Trung ương, các ban ngành Ban Trị sự tỉnh và từ các Ban, ngành chính quyền, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành và các tổ chức, cá nhân trao tặng.

TT. Thích Huệ Sanh cung tuyên tiểu sử cố Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh 

Tiếp đến, TT.Thích Huệ Sanh đã cung tuyên tiểu sử cố Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh – Tôn hiệu Đại Giới đàn.

Hòa thượng Thích Đạt Thanh, pháp hiệu Như Thông, thế danh Võ Minh Thông (sau này đổi thành Võ Bửu Đạt), sinh năm 1877 (Đinh Sửu) tại làng Tân Thới Thượng, tổng Bình Thạnh Hạ, huyện Bình Long, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định (ngày nay là xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh). Bảo tháp của ngài hiện tọa lạc tại chùa Long Quang, số 30-2, đường Phan Văn Hớn, ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh.


Thân phụ của ngài là cụ ông Võ Tự Kiểng, pháp danh Minh Cảnh, tự Thiện Tim, sinh năm 1848 (Mậu Thân), mất năm 1908 (Mậu Thân), mộ phần hiện tọa lạc tại chùa Long Quang, địa chỉ như trên.

Thân mẫu là cụ bà Hà Thị Tông, pháp danh Như Tông, tự Diệu Nho, sinh năm 1848 (Mậu Thân), mất năm 1930 (Canh Ngọ). Cụ bà sau này xuất gia tại chùa Phước Tường nên khi mất được xây tháp và tháp hiện tọa lạc tại chùa Phước Tường, số 6, đường 102, P.Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

 

Năm 1889 (12 tuổi), ngài xuất gia tại chùa Linh Nguyên (ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), thờ Tổ Minh Phương - Chơn Hương làm Thầy, được Tổ ban pháp danh là Như Thông, pháp tự Bửu Đạt.


Năm 1891 (14 tuổi), ngài tham học tại chùa Giác Lâm, y chỉ và cầu pháp với Tổ Minh Vi - Mật Hạnh, được Tổ Minh Vi - Mật Hạnh ban pháp hiệu Đạt Thanh và cho thọ giới Cụ túc năm 1896.


Năm 1919, Tổ Minh Phương viên tịch, ngài được tứ chúng công cử trụ trì tổ đình Linh Nguyên. Sau đó, ngài giao quyền trụ trì lại cho sư đệ là Như Đạt - Thiên Cang. Ngài trở về xây dựng ngôi chùa vốn đã được song thân cải gia vi tự và lấy tên Long Quang để hành đạo.

Tiếp đó, Đại Giới đàn trang nghiêm Cung an Chức sự Đại Giới đàn Đạt Thanh PL2568 - DL.2024.


Đàn truyền giới Tỳ - kheo: Đàn đầu Hòa thượng (HT.Thích Nhật Quang - Thiền viện Thường Chiếu); Yết-ma A-Xà-Lê (HT.Thích Minh Thông - Chùa Huệ Nghiêm); Giáo thọ A-Xà-Lê (HT.Thích Thiện Đạo - Chùa Phi Lai); Đệ nhất Tôn chứng (HT.Thích Huệ Tâm - Chùa Bảo Sơn); Đệ nhị Tôn chứng (HT.Thích Minh Ngạn - Tịnh xá Ngọc Hoà); Đệ tam Tôn chứng (HT.Thích Bửu Chánh - Thiền viện Phước Sơn); Đệ tứ Tôn chứng (HT.Thích Huệ Quang - Chùa Pháp Bảo); Đệ ngũ Tôn chứng (HT.Thích Huệ Thiền - Chùa Phước Hội); Đệ lục Tôn chứng (HT.Thích Tâm Minh - Chùa Đại Minh); Đệ thất Tôn chứng (TT.Thích Thiện Pháp - Chùa Pháp Thường).
 

Đàn truyền giới Sa - di: Đàn đầu Hòa thượng (HT.Thích Hải Mẫn - Chùa Long Phú); Yết-ma A-Xà-Lê (TT.Thích Huệ Khai - Tổ đình Long Thiền); Giáo thọ A-Xà-Lê (TT.Thích Minh Trì - Chùa Phật Đà Bửu Tự); Đệ nhất Tôn chứng (HT.Thích Pháp Cần - Chùa Linh Phú); Đệ nhị Tôn chứng (TT.Thích Huệ Sanh - Chùa Thanh Long); Đệ tam Tôn chứng (TT.Thích Đồng Ngạn - Chùa Pháp Quang); Đệ tứ Tôn chứng (TT.Thích Đạo Huy - Thiền viện Phước Nghiêm); Đệ ngũ Tôn chứng (TT.Thích Huệ Tánh - Chùa Xuân Hoà); Đệ lục Tôn chứng (TT.Thích Thiên Phước - Chùa Định Quang); Đệ thất Tôn chứng (TT.Thích Huệ Quang - Chùa Trúc Lâm).

Thập sư Ni: Đàn truyền giới Tỳ-kheo Ni: Đàn đầu Hòa thượng (NT.Thích Nữ Huệ Hương - Chùa Bửu Phong); Yết-ma A-Xà-Lê (NT.Thích Nữ Như Thuận - Chùa Quang Mỹ); Giáo thọ A-Xà-Lê (NT.Thích Nữ Như Đức - Thiền viện Viên Chiếu); Đệ nhất Tôn chứng (NT.Thích Nữ Hiếu Liên - Tịnh xá Ngọc Long); Đệ nhị Tôn chứng (NT.Thích Nữ Tấn Liên - Tịnh xá Ngọc Phước); Đệ tam Tôn chứng (NT.Thích Nữ Xuân Liên - Tịnh xá Ngọc Tuệ); Đệ tứ Tôn chứng (NT.Thích Nữ Như Định - Chùa Bửu Phước); Đệ ngũ Tôn chứng (NT.Thích Nữ Như Dung - Chùa Long Vân); Đệ lục Tôn chứng (NT.Thích Nữ Như Mỹ - Chùa Long Hoa); Đệ thất Tôn chứng (NT.Thích Nữ Như Trang - Chùa Linh Quang).

 

Đàn truyền giới Thức-xoa-ma-na: Đàn đầu Hòa thượng (NT.Thích Nữ Như Tịnh - Thiền viện Linh Chiếu); Yết-ma A-Xà-Lê (NT.Thích Nữ Như Hạnh - Chùa Long Hoa); Giáo thọ A-Xà-Lê (NT.Thích Nữ Thuần Ẩn - Thiền viện Viên Chiếu); Đệ nhất Tôn chứng (NT.Thích Nữ Như Nhàn - Chùa Giác Minh); Đệ nhị Tôn chứng (NT.Thích Nữ Như Nhã - Chùa Phước Hải); Đệ tam Tôn chứng (NT.Thích Nữ Kim Sơn - Quan Âm Tu viện); Đệ tứ Tôn chứng (NT.Thích Nữ Lan Nhã - Chùa Tam Thiện); Đệ ngũ Tôn chứng (NT.Thích Nữ Như Châu - Hoa Nghiêm Thiền Tự); Đệ lục Tôn chứng (NT.Thích Nữ Huệ Lý - Thiền Nguyên Bảo Ấn Tự); Đệ thất Tôn chứng (NS.Thích Nữ Huệ Tâm - Chùa Hoàng Ân).


Đàn truyền giới Sa - di Ni: Đàn đầu Hòa thượng (NT.Thích Nữ Diệu Chánh - Chùa Long Khánh); Yết-ma A-Xà-Lê (NT.Thích Nữ Hạnh Huệ - Thiền viện Viên Chiếu); Giáo thọ A-Xà-Lê (NS.Thích Nữ Hạnh Chiếu - Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Ni); Đệ nhất Tôn chứng (NT.Thích Nữ Dũng Liên - Tịnh xá Ngọc Tâm); Đệ nhị Tôn chứng (NS.Thích Nữ Tuệ Liên - Tịnh xá Ngọc Long); Đệ tam Tôn chứng (NS.Thích Nữ Huệ Duyên - Chùa Pháp Quang); Đệ tứ Tôn chứng (NS.Thích Nữ Như Hiền - Chùa Linh Sơn); Đệ ngũ Tôn chứng (NS.Thích Nữ Tuệ Minh - Chùa Quang Mỹ); Đệ lục Tôn chứng (NS.Thích Nữ Diệu Trí - Chùa Đại Giác); Đệ thất Tôn chứng (NS.Thích Nữ Huệ Hiếu - Chùa Long Hoa).

Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh, nương uy lực Tam bảo, với tâm thành chí thiết. Đại diện cho toàn thể Giới tử Đại giới đàn Đạt Thanh đã dâng lời phát nguyện thọ giới.

Ông Nguyễn Đình Kiên phát biểu chúc mừng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Kiên rất vui mừng được cùng với Lãnh đạo các ban ngành Trung ương và địa phương tham dự lễ khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh năm 2024 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức. Qua nghe cung tuyên tiểu sử, cố Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh, Ngài là bậc tôn túc của Giáo hội, có công rất lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo và là một nhà yêu nước trung kiên, là bậc thầy cao quý của Tăng Ni, Phật tử Phật giáo. Đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ và tri ân những công lao to lớn của Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh, đồng thời cũng là dịp để Tăng Ni, Giới tử thọ nhận giới pháp, trở thành những người thừa kế và truyền bá Phật pháp. Trong không khí trang nghiêm này, Ông gửi đến quý Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng Ni cùng toàn thể Giới tử và đồng bào Phật tử lời chúc thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, tinh tấn trên con đường Đạo pháp và Dân tộc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Sau cùng, Đại chúng đã trang nghiêm, thành kính lắng nghe lời đạo từ lân mẫn của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN sách tấn: “Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, Giới luật còn là Phật pháp còn trường tồn bất diệt, trải qua hơn 2000 năm lịch sử kể từ khi đức Phật nhập Niết-bàn, Giáo pháp của Ngài được phổ cập và truyền bá cho đến ngày nay. Qua đó là nhờ công đức của chư Tôn đức Khai đàn truyền giới qua các thời kỳ ở các nước cũng như tại Việt Nam. Ngài lại dạy, được làm thân người là khó, gặp được Phật pháp còn khó hơn, hôm nay các vị Giới tử đã gieo trồng căn lành nhiều đời với Tam Bảo, nên hôm nay có đủ thiện duyên thắng quả như vậy. Như Từ Vân Đại sư đã dạy: Chớ bảo xuất gia là việc dễ, vì đã do nhiều kiếp gieo trồng hạt giống bồ đề, với sự hiện diện của các Giới tử đã thể hiện lời dạy của Đại sư trên thành quả tốt đẹp, Giới tử đã đầy đủ phước báu, đầy đủ nhân duyên tham dự Đại Giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức. Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN tin tưởng chúc mừng và sách tấn các Giới tử đều được đắc giới, giữ giới trang nghiêm thanh tịnh cho đến ngày mãn phần, để tiếp tục duy trì mạng mạch của Phật pháp.

HT. Thích Bửu Chánh phát biểu cảm tạ

Buổi lễ khai mạc đã khép lại trong tinh thần hoan hỷ của đại chúng, HT. Thích Bửu Chánh đã dâng lời cảm tạ, tri ân chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội các cấp và Chính quyền cùng về tham dự. Buổi lễ cũng lắng đọng lại nhiều cảm xúc thiêng liêng trong lòng Giới tử.

Đại Giới đàn Đạt Thanh thật sự sẽ là nơi “Tuyển Phật Trường” trang nghiêm thanh tịnh từ nội dung cho đến hình thức, cử hành đúng theo quy củ thiền môn, khiến cho mỗi giới tử đều đắc giới, giới thể châu viên, giới tướng trang nghiêm để góp phần cho sự kế thừa và tiếp nối dòng sinh mệnh của Đạo pháp cũng như sự hưng thịnh của Dân tộc trong hiện tại và tương lai.

Thích Chơn Thịnh
Ban TT-TT PG tỉnh Đồng Nai

Download Android Download iOS
TP.HCM: Ban Hoằng pháp Trung ương vấn an Đức Pháp chủ GHPGVN

PSO - Nhân mùa an cư kiết hạ PL.2568, sáng ngày 11/7/2024, chư Tôn đức Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ làm trưởng đoàn đến vấn an, đảnh lễ Đức pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tại chùa Huê Nghiêm (TP.HCM).

Mái chùa che chở hồn dân tộc

PSO - Chùa Việt có vị trí quan trọng trong sinh hoạt cộng đồng, dù Phật tử hay người không theo Đạo Phật cũng có thể đến vãn cảnh chùa, nghe giảng kinh hay tham gia các nghi lễ Phật giáo. Mái chùa vốn là nơi chu cấp cho cô nhi, giúp người nghèo khó, chữa bệnh cứu người, là nơi cho người hiếm muộn cầu tự, nơi nương náu khi ai đó gặp hoạn nạn…

Hải Phòng: Chùa Vẽ tiếp tục khai mạc khóa tu mùa hè "Bồ Đề Tâm" lần thứ XVIII Đợt 2 năm 2024

PSO - Tiếp nối sự thành công của khóa tu mùa hè “Bồ Đề Tâm” đợt I năm 2024, chiều qua, 12/7/2024 (nhằm ngày 08/6 năm Giáp Thìn) tại chùa Vẽ (Hòa Linh Cổ tự, số 26/443 phố Đà Nẵng, phường Đông Hải I, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) đã tiếp tục diễn ra buổi lễ khai mạc khóa tu mùa hè “Bồ Đề Tâm” lần thứ XVIII (đợt 2 năm 2024), với sự tham dự của 67

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online